Het moet vanuit de bewoners komen

Roel Simons, 3 november 2014

Gemeenten beschikken over diverse subsidies om de bestaande woningvoorraad een impuls te geven op het gebied van duurzaamheid. Maar waar moet deze subsidie naartoe? Als overheid is het niet gemakkelijk om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Van bovenaf iets opleggen gaat vaak gepaard met rechte ruggen en aanvallende houdingen van de bewoners. Subsidies voor energetische aanpassingen geven vaak maar een tijdelijke impuls, terwijl juist gezocht wordt naar een nieuwe ontwikkeling voor de lange termijn.

In dit kader presenteerde het initiatief ‘Gloei’ zichzelf op 23 september 2014 aan een twaalftal gemeenten uit Noord-Limburg. Gloei is een kennisnetwerk waarbij mensen uit allerlei onderdelen van de samenleving hun krachten hebben gebundeld. Elkaar inspireren en kennis delen om verduurzaming in de samenleving te krijgen is hun doel. Zo ondersteunt het netwerk Gloei verschillende bewonersinitiatieven en kan het de schakel zijn tussen gemeente en inwoner.afb. art-04 - Organisatiemodel_1000px Lees meer ›

Getagd met , ,
Geplaatst in Uncategorized

Collectieve wens als redding voor corporaties

Auteur: Trevor James

Nederland kent vele voorbeelden van zelfbeheer van bewoners, die aantonen dat die bewoners prima in staat zijn om zelf het beheer van woningen en voorzieningen uit te voeren. De opgedane ervaringen met zelfbeheer bieden kansen voor zowel woningcorporaties als de participatiesamenleving.

In de jaren tachtig en negentig zijn allerlei initiatieven ontstaan waarbij bewoners in collectief verband het beheer van woningen en/of voorzieningen op zich hebben genomen. In sommige gevallen was de aanleiding het wegvallen van de verhuurder, zoals bij WoonWijkVereniging De Volharding in Capelle aan den IJssel. Daar nam de huurdersvereniging het initiatief om het beheer over te nemen, uit overtuiging dat de bewoners het beter konden. In de meeste gevallen echter was de aanleiding positief; bewoners die zelf vorm wilden geven aan de invulling van wonen en/of werken. Lees meer ›

Geplaatst in Uncategorized

Het ‘nieuwe’ denken

Auteur: Martin Liebregts

De bewoners aan de knoppen
Nederland is bij uitstek een verenigingsland en dat geldt ook voor de huishoudens. Ruim een derde van de huishoudens is aangesloten bij of verbonden met Vereniging Eigen Huis, De Woonbond of de ANBO. Organisaties die zich onder andere bezighouden met de woning en de woonomgeving. Deze organisaties zijn het ‘goud’ op de woningmarkt, om te weten te komen wat de huidige belemmeringen in de dagelijkse praktijk zijn. Meer dan wie ook zijn ze de deskundigen op dit terrein.
Eén van de belangrijkste geluiden die veelal geuit wordt, is dat de bewoner meer de regie opeist over het ‘eigen’ wonen en de kwaliteitsaanpassingen. In wezen wil elke bewoner zelf aan de knoppen kunnen zitten en zelf zijn/haar bestelling kunnen doen. In die zin is de tijd van de gaarkeuken – waarbij de ander bepaalt wat je eet – geleidelijk verleden tijd, ook op het terrein van het wonen. Lees meer ›

Geplaatst in Uncategorized

Je moet weten voor wie je het doet

Auteur: Martin Liebregts

een serie over social design – 4

De kwaliteitsaanpassing van woning en woonomgeving is geen beperkte technische aangelegenheid. Natuurlijk speelt techniek een rol, maar het is meer een middel dan een doel. Dus het gaat er niet om wat je als projectleider, bouwer, adviseur, architect of ambtenaar van vindt, maar vooral om wat de wensen zijn van de mensen waarvoor je iets bedenkt – de bewoners. En als dit duidelijk is, kun je met je werk beginnen. afb. art-01 - Eindhovense raadsleden op excursie in philipsdorp Lees meer ›

Geplaatst in Uncategorized

Op zoek naar verhalen van bewoners

Auteurs: Martin Liebregts en Roel Simons

een serie over social design – 3

De eigenheid van het verhaal
De kwaliteitsaanpassing in de bestaande wijk, buurt of woning vindt altijd plaats met een belangrijke inbreng voor de bewoner(s). In wezen gaat het om de vraag voor de huidige en toekomstige bewoners. Dit geeft aan de beoordeling van de bewoners bij deze aanpassing een essentiële stem. Om aan dit gedeelte in de praktijk invulling te geven moet het startpunt liggen bij hun verhalen over wonen tot nu toe en in de toekomst. De kunst van elk aanpassingsproces is om in eerste instantie deze verhalen boven tafel te krijgen en voor alle betrokkenen leesbaar te maken.afb. art-7 - foto 08okt07 014_1000px Lees meer ›

Geplaatst in Uncategorized

De worsteling met bewonerszeggenschap

Auteur: Martin Liebregts

een serie over social design – 2

Terugblik
De gehele naoorlogse periode zijn we in Nederland bezig geweest om op een of andere manier een organisatorisch geluid te geven aan de bewoner en het bijbehorende gebruik. De Adviescommissie Wonen, beter bekend als VAC’s, bestaat ruim zestig jaar en al die tijd houden ze zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van nieuwe woningen. Begin jaren zeventig barstten nieuwe initiatieven los. Rond de jaren 1973/1974: de Nederlands Verbond van Huurders, de Wetenschapswinkel BAB, Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing, LOBH, Vereniging Eigen Huis. Allemaal organisaties, die opkwamen voor de belangen van de bewoner ofwel hieraan ondersteuning gaven. Opmaak 1 Lees meer ›

Geplaatst in Uncategorized

Overpeinzing: social design, ontwerpen voor het wonen

Auteur: Martin Liebregts

Herhaling, maar dan anders

De laatste tijd is het begrip ‘Social Design’ weer opnieuw ten tonele verschenen. En hiermee is het begrip aan haar derde leven bezig. Het is een terugkerende tendens om de omgeving, en in het bijzonder de gebouwde omgeving, te vermenselijken door kenmerken als: kleine schaal, lokaal, geëigende techniek, klant-/gebruikersgericht, oog voor context, bottom-up benadering en democratiseren. En ga zo maar verder. De bewegingen rond 1960 hebben dit geprobeerd in de personen van Jane Jacobs, Lewis Mumford en in Nederland o.a. N. John Habraken (1). In de jaren zeventig van de vorige eeuw is de democratiseringsgolf, die zich sterk aftekent in de stadsvernieuwing, een stimulerende factor (2) (3). En nu, in de eenentwintigste eeuw, staat het voor de derde keer op de agenda. De klant, de gebruiker en maatschappelijk verantwoord opereren krijgen opnieuw een belangrijke rol bij de aanpak en inrichting van de gebouwde omgeving. Hiertoe hoort ook het CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).
afb. art-5 - PROCES_IMGP2509 Lees meer ›

Geplaatst in Uncategorized

Inzoomen op de eigenschappen van een buurt

Auteur: Laurens Talsma

Een aantal weken terug hebben bewoners van een complex in Gorinchem hun woonomgeving gefotografeerd. Het complex bestaat uit meer dan tweehonderd portieketagewoningen, gelegen aan collectieve binnentuinen. Het fotograferen deden de bewoners niet alleen, maar samen met medewerkers van de plaatselijke woningcorporatie. Zowel corporatie als bewoners wilden weten hoe er tegen de bestaande woonomgeving wordt aangekeken, waarbij de opdracht was om alles wat zij als storend ervaren met de camera vast te leggen.

afb. art-4 - inzoomen op de iegenschappen_1000px
Lees meer ›

Geplaatst in Uncategorized

De klant centraal

Auteur: Arie Verheij

Participatie en zeggenschap is een terugkerend thema in het overleg tussen bewoners, corporaties en gemeenten. Er kan een beeld ontstaan dat – overdreven gesteld – participatie het exclusieve domein is van ouderen en dat jongeren en allochtonen buiten beeld zijn en blijven. En dat het een met het ander te maken heeft.
Tijd om een stap terug te zetten naar de zin en het nut van participatie.

afb. art-3 - schema de klant centraal_1000px

Lees meer ›

Geplaatst in Geen categorie

De thema’s van Vlugschrift

Auteur: Laurens Talsma

Het ‘Vlugschrift’ dient te gaan over de zeggenschap van bewoners over de eigen woning en de buurt, in relatie tot veranderingen in de fysieke omgeving. De begrippen bewonersinbreng, zelfbeschikkingsrecht en zelforganisatie staan centraal. Het document moet handvatten bieden voor bewoners en kan daarnaast dienen als inspiratiebron voor de praktijk.

De thema’s van Vlugschrift

Aan de hand van een aantal verhalen wordt een zestal thema’s over bewonersinbreng belicht. De verhalen zijn praktijkvoorbeelden waarbij ervaringen (zowel positief als negatief), tools en oplossingen worden aangedragen. Deze verhalen worden aangeleverd door derden die over het betreffende thema hun ervaringen, tools en oplossingen willen delen.

 De volgende zes thema’s zijn benoemd:

  1. ‘Ken je buurt’
  2. Zelforganisatie en instituten
  3. (Veranderende) maatschappelijke context
  4. Kennis(organisatie)
  5. Communiceren met achterban
  6. Toekomstperspectief

 384 de Bewonerdeskundige in overleg_1000px

Lees meer ›

Geplaatst in Geen categorie
Nieuwsbrief?
Abonneer je hier
Met kennis op weg
Interesse in het delen van uw verhaal?
Neem hier contact met ons op.
Volg ons via Twitter!

    Sorry, geen Tweets zijn gevonden.

Admin
Klik hier om in te loggen
© BouwhulpGroep